Vrienden van Senia

Stichting Vrienden van Senia

De Stichting Vrienden van Senia is vanaf november 2014 aangemerkt als een ANBI. In oktober 2022 is door de Belastingdienst de ANBI status ingetrokken. Dat heeft te maken met het feit dat de Stichting hoofdzakelijk is ingesteld om Stichting Senia te ondersteunen. Maar om als ANBI te kunnen blijven bestaan moet wel worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving. Dat houdt in dat de Stichting Vrienden van Senia ook aan andere goede doelen moet schenken. Destijds is dat uiteraard nooit de bedoeling geweest.

Derhalve heeft het Bestuur besloten over te gaan tot ontbinding van de Stichting Vrienden van Senia per 15 januari 2023. Het overgebleven saldo van alle giften komt uiteraard ten goede aan Stichting Senia en zal besteed worden aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wij willen iedereen nogmaals danken voor de financiële bijdragen in de voorbije jaren. Geweldig dat zoveel leden Senia een warm hart toedragen. Mocht u in de toekomst op welke wijze dan ook de Stichting Senia financieel willen ondersteunen, dan kan dat  uiteraard op het bestaande rekeningnummer van Senia waarop ook de contributies worden gestort. Houd u er wel rekening mee dat giften niet aftrekbaar zijn voor de belasting.

Namens het bestuur Stichting Vrienden van Senia

Annelia Govers
Voorzitter