De kaalvreter - Machteld Siegmann

Machteld Siegmann

De kaalvreter
Ambo Anthos, 2019, 370 p.

Leie kwam als driejarig Joods meisje in 1942 aan in Zanegeest, bij het bijbelvaste gezin van Tom en Nellie. Na het bezoeken van de begrafenis van haar pleegmoeder, stort Leie in een zware depressie en is het voor haar man en kinderen maar raden wat haar parten speelt. Lezend onthullen zich steeds meer puzzelstukjes van het leven van Leie. Een prachtig geschreven debuutroman. Vanuit meerdere perspectieven wordt duidelijk welk drama zich voltrekt in Leies hoofd.

Links genoemd in de leeswijzer:

  • Recensie op, November 2019, Tzum
  • Een interview met Machteld Siegman, in het Parool.
  • Een digitale PowerPointpresentatie over De kaalvreter door Klaas van der Schaaf, een van de neerlandici die boekbesprekingen houden in Drenthe.