Het Digitale proletariaat - Hans Schnitzler

Hans Schnitzler

Het Digitale proletariaat
De Bezige Bij, 2015, 215 p.

Schnitzler - filosoof, publicist en voormalig Volkskrant columnist - verzet zich niet tegen de moderne informatie- en communicatie-technieken, maar wel tegen de wijze waarop de macht met betrekking tot bezit, gebruik en toepassing van deze technieken is verdeeld. Hij vergelijkt de machtigen op dit gebied, zoals Apple, Microsoft, Google, Facebook etc., met de machtige industriebaronnen uit de 19e en begin 20e eeuw tegen wie o.a. Marx zich verzette. Hadden deze industriebaronnen zich echter meester gemaakt van de menselijke spierkracht, de huidige internetbaronnen maken zich volgens Schnitzler meester van de menselijke geest door in te breken in de persoonlijke levenssfeer van mensen, die hieraan vaak maar al te graag meewerken. Hierbij gaat het dan niet alleen om het verlies van privé-gegevens, maar vooral ook om het risico van het sluipende verlies van het menselijk zelfbeschikkingsrecht. Verzet is hier geboden!
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de ethische-, economische- en psychologische consequenties van de moderne informatie- en communicatietechnologie geeft dit boekje heel wat stof tot nadenken en daarmee vormt het een goede basis voor discussie.