Afgezien van de feiten - Susan Neiman

Susan Neiman

Afgezien van de feiten
Boom 2014, 96 p.

Wat betekenen ‘goed en kwaad’ in de 21e eeuw? Deze vraag was een van de uitgangspunten bij de toekenning van de Spinozalens 2014 die toegekend werd aan Susan Neiman. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking verscheen haar bundel van drie essays over het kwaad. In het eerste essay neemt Neiman het sociaal darwinisme op de korrel. Neiman benadrukt dat speculatie over de menselijke natuur een normatief gereedschap is, waarbij de feiten niet de doorslag kunnen geven in de discussie. In het tweede essay betrekt Neiman ons in de discussie over de banaliteit van het kwaad. De discussie kwam op gang door Hannah Arendts verslag over het proces van Eichman en het recente onderzoek van Bettina Stangneth. Het laatste essay gaat over Neimans Kantiaanse visie op het bijbelboek Job. Volgens Neiman begint de filosofie niet met Plato, maar met Job die het probleem van het kwaad stelde en God daarop aansprak.

Internetlinks in de leeswijzer:

  • Susan Neiman - Making Progress: Rethinking Enlightenment, Youtubefilm.