Het kwaad - Rüdiger Safranski

Rüdiger Safranski

Het kwaad
Uitgever Olympus, 277 p.

Arnold Heumakers
1 april 2016 Thema: Religie en levensbeschouwing. "Het kwaad is geen begrip, maar een naam voor het bedreigende dat het vrije bewustzijn kan tegenkomen en voor iets wat het zelf kan doen." Aldus begint de Duitse filosoof en ideeënhistoricus Rüdiger Safranski zijn boek Het kwaad. Het drama van de vrijheid. Hij baant zich in Het kwaad een fascinerende weg langs ‘filosofische kronkelpaden’ en door ‘het struikgewas van de ervaring met het kwaad en het nadenken daarover’ zonder daarbij een centrale probleemstelling te beantwoorden of één bepaalde opvatting over het kwaad te verdedigen. Het is aan de lezer zelf om zich gaandeweg een beeld te vormen over het hoe en het waarom van het kwaad in de wereld. Halteplaatsen die tot nadenken stemmen, zijn onder meer: de grote (Griekse) mythen, Bijbelse figuren en verhalen, wetenschappers, theologen, literatoren, filosofen en historische figuren. Safranski beschrijft de aantrekkingskracht en de rol van het kwaad op de kunst, het denken, het bestaan van God en de existentie van de mens door de eeuwen heen.

Links genoemd in de leeswijzer

  • Recensie Micha Brumlik, 19 september 1997, Die Zeit, ‘Die Gewalt der Freiheit’
  • Recensie Frans Jacobs, 18 mei 1998, Trouw, ‘Safranski’
  • Recensie Michael Zeeman, 8 mei 1998, de Volkskrant, ‘Kijken in de afgrond; Rüdiger Safranski tast naar de wortels van het kwaad’ Deze recensie is niet meer online beschikbaar