Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de 10 geboden. - Hans Achterhuis & M. van Buuren

Hans Achterhuis & M. van Buuren

Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de 10 geboden.
Lemniscaat, 2015, 253 p.

Thema: Ethiek. Religie en levensbeschouwing . De tien geboden vormen een erfenis die ons zonder bijbehorend ‘testament’ is nagelaten. Vorige generaties meenden nog in grote lijnen te weten hoe deze geboden moesten worden uitgelegd. Die zekerheid is er vandaag de dag niet meer. Hans Achterhuis en Maarten van Buuren vinden het de moeite waard deze erfenis vanuit haar historische context aan de hand van verschillende filosofen te onderzoeken. Zij lichten in afzonderlijke hoofdstukken elk de oorspronkelijke betekenis van een aantal geboden door en stellen die tegenover een nieuwe interpretatie. De lezer kan zelf oordelen of Achterhuis en Van Buuren erin zijn geslaagd om de tien geboden een nieuwe inhoud te geven. Het boek kan in twee keer besproken; het lever een schat aan filosofische beschouwingen op.