Wij zoeken

Ambassadeurs

voor het oprichten van lees- en luisterclubs

op vrijwillige basis
 
Wat doen wij?
Mensen bij elkaar brengen met dezelfde culturele interesse, dat is wat we doen we bij Senia. Meer dan 1400 leesclubs en muziek-luistergroepen zijn tot stand gekomen via oprichtingsbijeenkomsten die overal in Nederland georganiseerd worden door onze vrijwillige ambassadeurs. Hoe meer vrijwilligers meedoen aan het oprichten van groepen, des te meer mensen we het plezier kunnen bieden om deel uit te maken van een Seniaclub.
Waar?
We werven ambassadeurs per regio, en hoe meer mensen er mee doen, hoe kleiner de regio kan zijn.
Wie zoeken we?
We zoeken enthousiaste ambassadeurs die het visitekaartje zullen van Senia en die plezier hebben in het organiseren en leiden van oprichtingsbijeenkomsten. Tijdens een oprichtingsbijeenkomsten komen mensen bij elkaar die elkaar nog niet kennen, maar vaak na afloop als leesclub of muziekluistergroep de deur uitgaan. Een groepsproces in een kort tijdsbestek, dat je met zachte hand moet kunnen leiden.
Wat bieden we?
Senia is een groeiende organisatie, waarin nog van alles ontwikkeld moet worden. Er is dus veel plaats voor eigen inbreng. Het leuke is dat je veel mensen leert kennen, dat het erg dankbaar werk is, en je zelf en passant ook beter op de hoogte blijft van literatuur en muziek.

We werken nieuwe ambassadeurs goed in. Er is een handboek waarin de belangrijkste zaken voor de introductiebijeenkomst op een rij staan. Op de achtergrond is altijd hulp aanwezig. We vergoeden de reiskosten en we geven daarnaast per bijeenkomst een bescheiden bedrag als vrijwilligersvergoeding. Tot een bedrag van €150 per maand is deze vrijwilligersvergoeding belastingvrij.

De ambassadeur zien elkaar elk jaar in een regionaal overleg, en in elk jaar in een landelijke uitwisselingsbijeenkomst. Verder is er contact via e-mail en telefoon.
Interesse?
Is je belangstelling gewekt? Stuur dan een e-mail met je adresgegevens en informatie over je achtergrond (kennis en ervaring) aan Marijke Slager, coördinator van Senia-ambassadeurs en het oprichten van groepen.
 


Achtergrondinformatie

Oprichtingsbijeenkomsten
Het aantal aanwezigen op zo'n ochtend of middag varieert van 4 tot 20. We houden deze introductiebijeenkomsten in een bibliotheek, boekhandel, museum of bij een welzijnsinstelling. Aan het begin kennen de mensen elkaar nog niet, en aan het eind zal (meestal) het resultaat zijn: de afspraak om samen verder te gaan in een leesgroep of muziek-luistergroep. Als er meer dan 8 mensen aanwezig zijn, worden er meerdere groepen gevormd. Aan het eind van de introductiebijeenkomst hebben de deelnemers een keuze gemaakt uit de boekenlijst of muzieklijst en zijn er afspraken voor een eerste bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst maak je een deelnemerslijst en geeft die door aan het kantoor in Olst. Vaak komt er daarna nog het e.e.a. aan administratie: mensen die de bijeenkomst gemist hebben, informatie opvragen, alsnog mee willen doen etc.
Specialisatie
Senia kent veel 'speciale' groepen, zoals filosofie, geschiedenis en andere talen. Een leesgroep daarvoor oprichten vergt soms extra informatie. Leden van Senia-werkgroepen kunnen assisteren. Iemand van de werkgroep filosofie kan bijvoorbeeld meedoen als je een leesgroep filosofie opricht en de boekenlijst toelichten. Leden van de werkgroep Engels kunnen assisteren om het voorstel-rondje in het Engels te doen - om zodoende de aanwezigen de gelegenheid te geven om op die manier met elkaar kennis te maken.