Oranje Fonds Subsidie: Bredere doelgroepen Senia


Project met steun van Oranje Fonds: breder bereik doelgroepen

Senia heeft van het Oranje Fonds subsidie ontvangen om bijzondere doelgroepen beter te bereiken. Het project is in 2018 van start gegaan.

Deelprojecten

We onderscheiden vier deelprojecten. Deze willen we alle vier in de projectperiode ontplooien en uitrollen. Geen van de activiteiten/doelgroepen is nieuw voor Senia, maar het bereik is tot nu toe te smal.

 1. Slechthorenden
  Mensen die slecht horen of doof zijn kunnen niet functioneren in een ‘normale’ leesgroep of museumgroep. Dat kan nog wel met een lichte vorm van slechthorendheid, maar niet als het ernstig is.
  In Hilversum hebben we een groep opgericht van uitsluitend slechthorende/dove mensen. Er is een schrijftolk ingeschakeld, en er is een ‘horende’ voorzitter. De kosten worden vergoed vanuit het persoonsgebonden budget van de deelnemers.

   
 2. Slechtzienden
  Blinden en slechtzienden kunnen zich makkelijker dan slechthorenden meedoen in een groep met mensen zónder deze beperking. Maar toch doen zich problemen voor, waardoor slechtzienden soms liever met mensen optrekken met dezelfde beperking.
  We hebben nu enkele leesgroepen voor blinden, en er zijn enkele individuele slechtzienden die meedraaien met ‘ziende’ leesgroepen.
  We willen beide opties beter bekend maken, en meer slechtziende ouderen bereiken.
   ­­
 3. Onervaren lezers
  Van een andere orde is de doelgroep met een lagere vooropleiding, soms ook in combinatie met een lager inkomen. Er zijn verschillende ingangen waarlangs we deze groep kunnen bereiken, maar we willen starten via samenwerking met gemeentelijke stadspassen. Als de groepen van Senia op een voordeel-stadspas worden opgenomen, kunnen we gericht gaan werven onder mensen met een lager inkomen. Afhankelijk van hun wensen en hun situatie, kunnen we aanpassingen doen aan ons aanbod.

   
 4. Oudere senioren
  De formule van Senia (zelfstandige groepen zonder externe begeleiding, maar met de input via ‘leeswijzers’) is voor oudere mensen niet altijd aantrekkelijk. Ze moeten dan toch nog veel zelf regelen. We hebben enige ervaring met leesclubs mét lichte begeleiding. Die ervaringen willen we gebruiken om elders in Nederland deze groepen op te richten. De begeleiders/vrijwilligers komen voort uit andere Senia-groepen in dezelfde gemeente.