Aanmelden als lid van een (bestaande) Senia-groep

Hebt u afspraken gemaakt met een leesgroep of luistergroep om te gaan deelnemen, meldt u dan aan via onderstaand formulier.